PRO ZOBRAZENÍ OBSAHU SE VRAŤ ZA
Remediace rozpracované inscenace Zeď

Původně jsme koncem ledna 2021 začali tuto inscenaci zkoušet s nadějí, že ji v březnu odpremiérujeme v živé scénické situaci. V průběhu naší práce se zde ovšem zjevila zeď zpřísněných opatření redukujících naše životy o mnohé možnosti, na které jsme – podobně jako naše hrdinka – byli zvyklí v i tak už dost omezeném světě pandemie. Rozhodli jsme se proto na tuto situaci zareagovat tím, že nedozkoušenou inscenaci prozatím zremediujeme a vložíme do digitálního prostoru internetu, ve kterém jsme se nově všichni octli jako pod poklopem zdi. Pracujeme tak s tím, co máme bezprostředně k dispozici. Více

Jednotlivé kapitoly se budou spouštět/objevovat postupně, v různých formátech (audio, video, text, animace, interakce...) a jejich délka nepřesáhne 12 minut. Tato jiná časová dimenze, než na jakou jsme v divadle běžně zvyklí, je výjimečnou příležitostí propojit svět narativu s naší momentálně prožívanou realitou.

Pokud se zaregistrujete, dostanete e-mailem upozornění vždy na nový obsah.