ZEĎ
RYS
BELLA
INVENTURA
ZEMĚDĚLSKÝ KALENDÁŘ
JMÉNO
BRAMBORY
KOČKA
CHATA A LES
NEDOSTATEK
UVOLNĚNÍ
PÉČE
PERLA A TYGR
ADAPTACE
BOUŘKA
LOVECKÁ PUŠKA
JESKYNĚ
TAJUPLNÉ CHOVÁNÍ ZVÍŘAT
SMRT PERLY
VÁNOCE
BÝČEK
ÚNOR
ZTRÁTY
HOREČKA
ZPOMALENÍ
Remediace rozpracované inscenace Zeď

Příběh ženy, která se přes noc ocitá odříznutá od světa neviditelnou zdí uprostřed alpské přírody.

Původně se koncem ledna 2021 začala tato inscenace zkoušet s nadějí, že bude mít v březnu premiéru v živé scénické situaci. V průběhu naší práce se ovšem zjevila zeď zpřísněných opatření redukující naše životy o mnohé možnosti, na které jsme byli – podobně jako naše hrdinka – zvyklí v i tak už dost omezeném světě pandemie. Zareagovali jsme proto na tuto situaci tím, že jsme nedozkoušenou inscenaci prozatím zveřejnili v remediované podobě a vložili do digitálního prostoru internetu, ve kterém jsme se nově všichni octli jako pod poklopem zdi. Pracovali jsme tak s tím, co jsme měli bezprostředně k dispozici. Více

Od 2. dubna do 6. května 2021 bylo postupně spouštěno 25 kapitol. Jde o různé formáty (audio, video, text, animace, interakce...) a jejich délka nepřesahuje 12 minut. Tato jiná časová dimenze, než na jakou jsme v divadle běžně zvyklí, byla výjimečnou příležitostí propojit svět narativu s naší momentálně prožívanou realitou. Nyní jsou k dispozici všechny kapitoly remediace. Premiéra inscenace se uskuteční 16. října 2021. VíceZa podporu při vzniku projektu děkujeme Rakouskému kulturnímu fóru.