Pro zobrazení obsahu se vrať při východu slunce.
UVOLNĚNÍ
1 Počkej na východ slunce.
2 Nasaď si sluchátka.
3 Pozoruj úsvit a poslouchej.
4 Příspěvek bude aktivní pouze po dobu tří svítání.