VÁNOCE
1 Navštiv svou kuchyň.
2 Prostři čistý ubrus a posaď se ke stolu.
3 Nasaď si sluchátka.